Bemutatkozás

Szeretettel köszöntjük Önöket Iskolánk honlapján!

A Város szívében elhelyezkedő Monori Budai Imre Alapfokú Művészeti Iskolánkban Zeneművészeti ágon folyik az oktatás.

Tanszakaink: fagott, furulya, fuvola, gitár, gordonka, hegedű, improvizáció, kamarazene, klarinét, magánének, szaxofon, trombita, ütő, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, zongora tanszak. Összesen 12 évfolyamon történik az oktatás: 1-2 előképző, 6 évfolyam alapfokú, 4 évfolyam továbbképző

Pilisi telephelyünkön is zeneművészeti ágon folyik az oktatás. Tanszakok: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, zongora tanszak. . Összesen 12 évfolyamon történik az oktatás: 1-2 előképző, 6 évfolyam alapfokú, 4 évfolyam továbbképző

Intézményünkben a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek adottak. Tantermeink jól felszereltek, Budai Imre termünk koncertjeinknek, ünnepségeknek, előadásoknak ad helyet.

Kiváló szakképzettségű pedagógusaink látják el az oktató-nevelő munkát. Színes, változatos programokkal várjuk a zenét szerető érdeklődőket: GANG-koncert, Kicsinyek koncertje, Családi koncert, „Bevezetés a zene titkaiba” előadás sorozat, Adventi koncert, Óvodások részére hangszerbemutató koncert, Mikulásnapi koncert, Tanévzáró koncert.

A Monori Budai Imre Alapfokú Művészeti Iskola jó színvonalú oktatásának, felvételi és versenyeredményeinek, valamint szakmailag jól felkészült és elkötelezett pedagógusainak köszönhetően jó hírnévre tett szert.

Az eredmények megőrzésére és tovább fokozására múltunk kötelez. Célunk, hogy az alapfokon elvárható legmagasabb szintű zenei (hangszeres/énekes és elméleti) képzésben részesítsük növendékeinket. Kiemelt feladatunk annak elősegítése, hogy iskolánk megfelelő rangú, egyéni arculattal rendelkező, elismert iskola legyen. A lehető legsokoldalúbb zenei felkészítést adjuk növendékeinknek: az egyéni hangszeres/énekes képzés mellett a különböző együttesekben való együttmuzsikálás, a zenei együttműködés képességének kialakítását is.

Mindent megteszünk azért, hogy a gyermekek szeressenek zeneiskolába járni, jól érezzék magukat, derűs légkörben teljenek az órák.

Továbbra is szeretnénk megőrizni azt a családias légkört, mely betölti iskolánkat. Az iskolai életben szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk. A zenei képzés mellett különös gonddal és igényességgel szervezzük tanulóink, a szülők és külső partnereink számára koncertjeinket, előadásainkat, programjainkat, - szem előtt tartva célunkat - hogy zeneiskolánk városunk zenei, művészeti centruma legyen.

Kiemelt gondot fordítunk arra, hogy minden egyes gyermek részesüljön olyan egyéni bánásmódban, amely segíti személyiségének teljes kibontakozását.

Tapasztalt és szakképzett zenetanáraink, valamint az iskola minden dolgozója elkötelezett az alapvető emberi értékek közvetítése, a magas színvonalú nevelés, zeneiskolai szolgáltatás biztosítása iránt.

Büszkék vagyunk az itt folyó pedagógiai munkára, a kulturált környezetre, gyermekeinkre. Minden zenepedagógusunk más-más területen mutat az átlagostól eltérő, magasabb szintű pedagógiai tudást, felkészültséget, rátermettséget, nevelőtestületünk tagjai ötletekkel, javaslatokkal segítik egymás munkáját, emelik a szakmai munka színvonalát.

Meggyőződésünk, hogy a szülőkkel közösen, szoros együttműködésben lehet igazán kiegyensúlyozott, boldog gyermeket nevelni. Arra törekszünk, hogy a szülők elégedettek legyenek intézményünkben folyó nevelő-oktató munkával. Fontosnak tartjuk a szülőkkel való hatékony kommunikációt és szorgalmazzuk aktív részvételüket iskolánk életében. Köszönjük a segítséget, támogatást, amit a szülőktől kapunk.

Bízunk abban, hogy a zeneiskolánkban eltöltött évek maradandó élményt nyújtanak a gyermekek számára, s zeneszerető, koncertlátogató felnőttekké válnak.

 

A Monori Budai Imre Alapfokú Művészeti Iskola dolgozói nevében:

Ákosiné Fehér Klára
intézményvezető